sprzedaż
sprzedaż

Aktualni Mistrzowie

shado champ
sr champ

A K T U A L N I    M I S T R Z O W I E

R O S T E R

asmund (2)
dynamite dave
franz engel
hexia (2)
ilja dragunov
jędrus bułecka
leurence roman
mr b.
red thunder
rick baxxter
robert kaiser
shadow
skullevil
stanisław van dobroniak
szymon siwy siwiec
the grannatic
zeritus

Z A Ł O G A

k łohunko
t warchol

A L U M N I

akira
jj
kripto
lider
prince victor
blue thunder